Provinciale Ledenvergadering

Zaterdag 6 april 2019: Provinciale Ledenvergadering. We zullen dan onder andere terugblikken op de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019.

Locatie: Bibliotheek Almelo, Het Baken 3, Almelo. (circa 5 minuten lopen vanaf NS-station Almelo)

Agenda:

 1. Opening; welkom; vaststelling agenda
 2. Voorstelrondje
 3. Statenverkiezingen 20 maart 2019: Resultaat Statenverkiezingen - Samenstelling nieuwe fractie - Actuele situatie in de aanloop naar een nieuw college van Gedeputeerde Staten
 4. Resultaat Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019
 5. Vaststelling Verslag PLV 2 februari 2019
 6. Terugblik Campagne Statenverkiezingen; verantwoording door het Campagneteam
 7. Vooruitblik Campagne verkiezingen Europees Parlement (donderdag 23 mei 2019)
 8. Vaststelling bestuurlijk jaarverslag 2018
 9. Financiën: Rapportage kascommissie Jaarrekening 2018 - Vaststelling Jaarrekening 2018 & decharge penningmeester
 10. Informatieve rapportage Statenfractie eerste kwartaal 2019
 11. Bestuurlijke zaken: -  Vacatures: voorstel benoeming nieuwe bestuursleden - Afscheid vertrekkende bestuursleden
 12. Rondvraag
 13. Na de GR2018: Terugblik en Vooruitblik
 14. Sluiting met hapje en drankje

Locatie

Bibliotheek Almelo
Het Baken 3
Almelo
Nederland