Provinciale Ledenvergadering en kick-off van de campagne

Zaterdag 2 februari: Provinciale Ledenvergadering en kick-off van de campagne

 1. Opening
 2. Kort voorstelrondje
 3. Vaststelling agenda
 4. Vaststelling verslag PLV 3 november 2018
 5. Mededelingen
 6. Vacatures
 7. Relatie bestuur - afdelingen
 8. Nieuws uit de Statenfractie
 9. Definitieve Kandidatenlijst
 10. Definitief Verkiezingsprogramma 2019
 11. Definitief Campagneplan 2019
 12. Verkiezingen Waterschappen: wij adviseren Water Natuurlijk
 13. Vaststelling definitieve Begroting 2019
 14. Afscheid Bert Docter
 15. Rondvraag
 16. Sluiting en hapje/drankje

Locatie

Constantijnstraat 7a
7442 MC Nijverdal
Nederland