Hetty Wolf

Afdelingsondersteuning

voor doelgroepen die wat te winnen hebben in onze maatschappij

Graag stel ik me aan jullie voor. Mijn naam is Hetty Wolf, ik ben 61 jaar jong, woon in Enschede en zit sinds 4 november 2017 in het Provinciaal Bestuur van Groen Links Overijssel.

Al voordat GroenLinks bestond was ik al lid van de voorgangers. Zo ben ik kort lid geweest van de PSP en lang van de CPN. In Enschede ben ik, afhankelijk van de beschikbare tijd door de werksituatie, altijd graag actief geweest in Groen Links. Zo heb ik altijd meegedaan in de verkiezingscampagnes, indien mogelijk deelgenomen aan het uitgebreide fractieoverleg en meerdere keren op de lijst gestaan als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Het Provinciaal Bestuur van Groen Links Overijssel
Sinds april 2017 liep ik mee binnen het Provinciaal Bestuur om kennis te maken met het werk en de mensen in het bestuur. Het bestuur bestaat uit leuke en heel verschillende mensen met als ideaal bloeiende afdelingen van Groen Links. Mijn taak is vooral het ondersteunen van afdelingen. Ik heb al een paar afdelingen bezocht en ik heb gemerkt dat er zeer bevlogen GroenLinksers zijn in Overijssel. Graag denk ik mee in de actuele zaken die zich voordoen.

Mijn achtergrond
Ondersteunen en besturen ligt mij goed en doe ik graag. Mijn arbeidsverleden laat zich kenschetsen als kiezen voor het sociale domein en dan vooral voor doelgroepen die wat te winnen hebben in onze maatschappij. Zo heb ik gewerkt met Surinamers en Antillianen, Vluchtelingen, Mensen met een niet-Nederlandse achtergrond met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met problematische schulden, slachtoffers van huiselijk geweld en slachtoffers in het algemeen. Doordat ik nu bij het advies- en onderzoekbureau Arcon werk kom ik in bijna alle Overijsselse gemeenten en heb ik een groot netwerk. Vooral met het brede onderwerp burgerparticipatie houdt ik mij bezig. Voor nog meer informatie over mijn arbeidsverleden verwijs ik u graag naar LinkedIn.