Actiepunten Bestuur en financiën

GroenLinks wil:

● samenwerking tussen de gemeenten moet onder democratische controle staan

● werk maken van toezichthouding op de openbare ruimte

● optimaliseren samenwerking met de buurprovincies in Nederland en Duitsland

● provinciaal beleid afgestemd op de regio’s

● gedegen toezicht op financiën bij gemeenten