Actiepunten Cultuur en monumentenzorg

GroenLinks wil:

  • Structurele ondersteuning van culturele instellingen
  • Verdubbelen van de cultuurbegroting
  • Alle jongeren kunnen kennismaken met kunst en cultuur
  • Regierol bij ontwikkeling van kulturhusen
  • Cultuurmakelaars die nieuwe initiatieven ontplooien