Actiepunten Milieu en energie

GroenLinks wil:

  • Realiseren van 20% hernieuwbare energie per 2020
  • De grond blijft schoon (geen schaliegas, geen opslag van ‘vuile’ stoffen)
  • Ondersteunen van nieuwe energiecoöperaties
  • Striktere handhaving van milieuwetgeving
  • Geen voedselgewassen meer in de energiecentrales van de biomassa-industrie