Actiepunten Natuur en landbouw

GroenLinks wil:

 • Natuur gaat voor landbouw
 • Ondersteunen van (omschakeling naar) biologische landbouw
 • De grote natuurgebieden worden duurzaam met elkaar verbonden door middel van robuuste ecologische verbindingszones
 • Snelle afname van de ammoniakuitstoot in de provincie en in natuurgebieden in het bijzonder
 • Bij gebiedsontwikkelingen en gebiedsprocessen krijgt de natuurfunctie voorrang
 • De provincie komt met een visie op dierenwelzijn
 • Voortzetten en uitbreiden faciliteren van natuurvrijwilligers
 • Nieuwe vergunningen voor melkveehouders schrijven voor dat koeien tenminste 120 dagen per jaar en 6 uur per dag in de wei lopen
 • Stop op de bouw van megastallen opnemen in de provinciale verordening
 • Alleen biologische landbouw wordt gestimuleerd
 • In de komende bestuursperiode groeit de Overijsselse biologische landbouw met 50 procent
 • Beëindiging van de nertsenfokkerij
 • De bezuinigingen op natuur- en milieueducatie terugdraaien en er juist extra in investeren
 • Stoppen met gifgebruik in de buurt van kwetsbare groepen