Actiepunten Verkeer en openbaar vervoer

GroenLinks wil:

● Investeren in openbaar vervoer in plaats van in asfalt

● Ruim baan voor de fiets

● Geen goederenvervoer door bebouwd gebied

● Behoud van buslijnen in het buitengebied