Afval

De provincie speelt een rol van betekenis op het afvalbeleid.

De provincie streeft ernaar dat plastic afval in alle gemeentes gescheiden wordt ingezameld en hergebruikt. De provincie zet extra in op het tegengaan van zwerfafval langs bijvoorbeeld provinciale wegen. De provincie zet zich in statiegeld te behouden ten behoeve van recycling en het tegengaan van zwerfafval. Vergistingsinstallaties voor afval worden ook in andere grotere steden gebouwd naar het voorbeeld van de ROVA-vergistingsinstallatie in Zwolle.