Armoede

Armoede heeft grote gevolgen, individueel en maatschappelijk. Mensen voelen zich minderwaardig en ongeschikt. Kinderen hebben meer moeite om volop deel te nemen aan onderwijs. Armoede is ongezond. GroenLinks vindt dat de provincie hier een taak heeft in de tweede lijn door organisaties en samenwerkingsverbanden te ondersteunen die mensen helpen om uit de armoede te komen en hun zelfredzaamheid helpen vergroten.