Asbest

Het asbest in schuren en in de grond en op de wegen dient op verantwoorde wijze te worden verwijderd.

In plaats van asbest in de daken, ziet GroenLinks er graag zonnepanelen op de daken. De huidige regeling voor agrariƫrs om het asbest te verwijderen en zonnepanelen aan te schaffen wordt verruimd. Ook inwoners van dorpen en steden kunnen straks een beroep doen op deze regeling. Asbest in de bebouwde kom is immers net zo gevaarlijk als in boerderijen.