Bedrijventerreinen

Het Businesspark XL: destijds was GroenLinks niet voor om die grond op te offeren. Nu zitten we ermee, samen met de gemeenten. Net als veel gemeenten met teveel grond. Besluiten uit het verleden zijn soms een ramp voor het heden en leiden tot jaarlijks verlies. GroenLinks wil een strikter toezicht op de openbare ruimte.

Bij de aanpassing van de Omgevingsvisie moeten meer plannen van tafel. Het opknappen van bestaande terreinen moet voortgezet worden. Hierbij moet meer ingezet worden op duurzaamheid: energiebesparing, opwekking van energie in de bedrijfspanden, ecologische inpassing.

  • Bedrijventerreinen moeten ook goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en de fiets.
  • Weidewinkels moeten niet worden toegestaan.
  • GroenLinks is tegen verplaatsing van winkels door nieuwbouw; er is al leegstand genoeg.