Behoud van groene gebieden

De provincie heeft wettelijke bevoegdheden om grenzen te stellen aan bijv. het volbouwen van het groene gebied en daar hoort de provincie zich niet als partner, maar als gezag op te stellen. De provincie moet daarin voortvarender optreden.

Er zijn al veel te veel bedrijventerreinen en sneue woningbouwlocaties. We stellen grenzen, treden gezaghebbend op, vervullen een regierol, maken onze doelstellingen waar door onze doorzettingsmacht in te zetten wanneer andere methoden tot onvoldoende resultaat hebben geleid.