Bio-industrie

Op dit moment herbergt deze prachtige provincie bijvoorbeeld zo’n 10 miljoen kippen, waaronder heel ‘plofkippen’. Dat is echt veel te veel. Bovendien: wie ziet ze nog? Veel kippen zitten verplicht binnen, opgepropt. Dat is overigens een lot dat ook koeien treft; ook zij worden in grote getale het hele jaar ‘opgestald’ in plaats van dat ze in het voorjaar de wei ingaan. Met het verdwijnen van het melkquotum zal de veehouderij nog verder intensiveren.

GroenLinks zet zich in voor normale gezonde landbouw, waarin dieren hun eigen gedrag kunnen vertonen. Dat betekent dat een koe in de wei mag loeien, kippen in de buitenlucht een zandbad kunnen nemen en varkens kunnen wroeten. Eigenlijk heel normaal, maar de praktijk is helaas nu anders.