Biologische landbouw

Er moet meer steun komen voor een gezonde biologische landbouw.

GroenLinks wil alleen vergunningen verlenen wanneer de koeien nog in de wei mogen lopen. Er moet een stop komen op megastallen en meer steun komen voor een gezonde biologische landbouw. Als boeren omschakelen naar biologische landbouw, kunnen zij rekenen op provinciale steun. Daarnaast spant de provincie zich in om de intensieve landbouw af te bouwen.

De provincie moet de landbouwsector ook stimuleren om te verduurzamen door bij te dragen aan het ‘sluiten van kringlopen’. De Overijsselse landbouw importeert nu bijvoorbeeld voedsel en grondstoffen vanuit verre landen. Dat kost veel energie, en veroorzaakt bovendien een mestoverschot in Overijssel. Het landelijke verbod op het fokken van nertsen loopt landelijk vertraging op. De provincie onderzoekt welke mogelijkheden er zijn, zodat een verbod in Overijssel zo snel mogelijk van kracht kan worden.