Bruggen

In delen van Overijssel is sprake van achterstallig onderhoud aan de bruggen over oander andere het Twentekanaal.

Het onderhoud van de bruggen is een taak van Rijkswaterstaat en het Rijk. Belangrijk is dat inwoners geen last hebben van achterstallig onderhoud aan de bruggen. Rijkswaterstaat en het Rijk horen dit op te lossen. Maar waar de veiligheid in het geding is, moet de provincie dit desnoods het oppakken. GroenLinks is er geen voorstander van de bruggen meer geschikt te maken voor steeds zwaarder landbouwverkeer die voortvloeit uit verdergaande intensivering van de landbouw.