De A1 en A35

De A1 en de A35 geven veel overlast voor omwonenden; in de vorm van geluid en in de vorm van fijnstof, Dat is slecht voor de gezondheid.

GroenLinks wil dat de snelheid langs bewoond gebied en op gevaarlijke punten, zoals knooppunt Azelo, verlaagd wordt. Met het oog op de volksgezondheid kan de provincie veel slimmer gebruik maken van bestaande apps als de klimaat-app en de smog-app. Bij verhoogde concentraties fijnstof kan dan, via de matrixborden, de maximumsnelheid omlaag worden gebracht