De N35

De N35 moet een tweebaansweg blijven. Veel partijen willen dat de N35 op termijn een autoweg met 2x2 rijbanen wordt, waar je 100 mag rijden. Ook moet de veiligheid op de N-wegen toenemen. Dat kan door de snelheid op gevaarlijke trajecten te verlagen van 100 naar 80 kilometer, of van 80 naar 60 kilometer. GroenLinks is niet voor een verdere verbreding van de N35.

In de afgelopen jaren zijn er al honderden miljoenen in gestoken om de weg beetje bij beetje uit te breiden. De typerende bomenrij langs de weg heeft daar plaats voor moeten maken; oversteken zijn eruit gehaald; viaducten en tunnels zijn aangelegd. En dat alles om een halve minuut sneller aan te komen. GroenLinks vindt dit verspilling, zowel van natuur als van gemeenschapsgeld. Als er in diezelfde jaren net zo veel geld in het spoor tussen Almelo en Zwolle was geïnvesteerd, hadden we daar nu elk uur een intercity rijden. De trein biedt veel meer tijdwinst, is veiliger en beter voor het milieu.