Democratische controle

De provincie moet toezien op het democratische gehalte; toezicht op en bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur behoort ook tot de kerntaken.

De provincie kan hier werk van maken door alert te zijn dat wethouders hun gemeenteraden optimaal in stelling brengen om vooraf kaders mee te geven, steeds tussentijds te informeren en achteraf te controleren. Er moet een gedegen toezicht zijn op financiën bij gemeenten: de kwetsbaren niet de dupe mogen worden van een falend financieel beleid