Drones

Bij onbemande vliegtuigjes (drones) moet de Provincie bij het Rijk bepleiten dat de privacy van haar inwoners wordt gegarandeerd en dat er niet vanuit de lucht opnames worden gemaakt van mensen. Voor fysieke inspectie van hoge gebouwen e.d. zijn drones wel toegestaan.