Duurzaam Bouwen

GroenLinks vindt dat er gebouwd moet worden volgens de ‘Ladder duurzame verstedelijking’. Dat betekent meer inbreiding dan uitbreiding, oftewel meer bouwen ín stad en dorp dan buiten stad en dorp, en niet steeds maar meer groen buitengebied opofferen.

Geplande wijken als Dijklanden en Stadsbroek in Zwolle, Reeve in Kampen vreten het groene buitengebied op en zijn niet nodig. Er moeten prestatieafspraken gemaakt worden over bouwen en wonen van Overijssel en gemeentes, waarbij alleen plannen die een streng toegepaste ‘Ladder duurzame verstedelijking’ in acht nemen gestalte mogen krijgen.