Duurzame energie

GroenLinks wil meer ruimte bieden voor windenergie. De locaties hiervoor moeten zorgvuldig gekozen worden en met respect voor leefmilieu en natuurwaarden. Op industrieterreinen en langs wegen is een wereld te winnen. Op veel (bedrijfs)daken is ruimte voor zonnepanelen. Het gebruik van waterkracht en zonnewarmte wordt actief gestimuleerd en de drempel om een beroep te doen op het Energiefonds wordt verlaagd, zodat ook kleinere energiecoöperaties daarvan gebruik kunnen maken