Eigen kracht

GroenLinks is een groot voorstander van beleid dat de eigen kracht van burgers versterkt en dat samenwerking en de sociale cohesie bevordert. Daarom moet de subsidiëring van projecten gericht op zelfredzaamheid en sociale cohesie doorgaan, juist in deze tijd, nu er steeds meer gevraagd wordt om veel zelf te doen.