Goederenvervoer per spoor (PHS)

Goederenvervoer moet niet dwars door kernen gaan. Daarom moet, met het oog op het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), de Betuweroute worden doorgetrokken naar Duitsland. Voor het goederenvervoer kan ook nog veel meer gebruik worden gemaakt van de vaarwegen.