Groene Economie

Het economische uitgangspunt is voor ons duurzaamheid. Voorrang geven aan díe plannen die zorgen voor een structurele versterking van onze economie, zonder dat dit ten koste gaat van natuur en milieu. Een economie die zorgt voor werk in een omgeving die ook voor werk zorgt. Natuur– en cultuurlandschappen leveren behalve rust en ruimte ook mogelijkheden tot recreatie.

We zullen van gemeenten eisen dat bedrijventerreinen cradle–to–cradle, dus volledig duurzaam, worden aangelegd en ingericht. Bedrijven die duurzame energiebronnen benutten en ontwikkelen zullen we stimuleren zich in Overijssel te vestigen.

Ons economisch innovatiebeleid zal daarop worden toegesneden. Ook woonwijken moeten energieneutraal worden aangelegd. Het gebruik van duurzame materialen zullen we zo mogelijk bevorderen. De herinrichting van oude bedrijventerreinen is daar een goed voorbeeld van.

Ons landbouwbeleid zal op de schop gaan. Alleen duurzaam producerende bedrijven kunnen op onze steun rekenen. Energieproductie door de landbouwsector, voor zover die niet de ontwikkelingslanden benadeelt, zullen we bevorderen.

De provincie moet zich volgens GroenLinks volledig gaan inzetten op nieuwe energiebronnen als wind–, zon– en (grond)waterenergie. Deze bronnen zijn onuitputtelijk. GroenLinks Overijssel zal zich actief gaan verzetten tegen de komst van nieuwe kerncentrales. De vestiging van centrales in Overijssel sluiten we uit.

Het afvalbeleid van veel gemeenten is nog steeds gebaseerd op de verbranding van afval. Zo gaan veel schaarse grondstoffen verloren. Wij willen daarom dat er een grondstoffenfabriek komt. Overijssel moet de ambitie hebben om de eerste provincie te zijn die haar afval niet meer verbrandt, maar 95% van het afval hergebruikt.