Handhaving milieuregels

De controle op milieuregels moet op peil worden gebracht. Nu is er te weinig handhavingscapaciteit.

Ook voor bijvoorbeeld de controle op de waterkwaliteit in zwembaden is te weinig capaciteit.  De  controles van grond- en oppervlaktewater moeten worden uitgebreid om milieuverontreinigingen (snel) te constateren.