Jacht

GroenLinks is in principe tegenstander van ingrijpen in de wildstand door middel van jacht.

Soms is ingrijpen echter nodig om bedreigde soorten voldoende rust en bescherming te bieden. Schade is geen reden voor ingrijpen, het is volgens ons beter, effectiever en goedkoper een schadevergoeding toe te kennen.

De intensieve bejaging op muskusratten moet net als in de landen om ons heen worden beëindigd en plaats maken voor een schaderegeling en verbeterde controle van dijken.

De provincie zorgt voor winterrust voor de ganzen.