Kulturhus

Het fenomeen kulturhus lijkt ook in Nederland aan een opmars. In veel plaatsen is er reeds een gebouwd of staat dat nog op het verlanglijstje.

GroenLinks vindt dat zeker in een tijd waar van sociale verbanden het nodige gevraagd gaat worden, het van belang is dat er in een dorpskern een ruimte is waar men elkaar kan ontmoeten, elkaar op kan vangen, gezellige dingen kan doen of aan culturele activiteiten deel kan nemen. Na de transities van de zorg en de jeugdzorg zal des te meer van deze ruimtes gevraagd worden. GroenLinks ziet hier kansen liggen nu oude structuren en opvangmogelijkheden verdwijnen.