Meer subsidie

Er zijn op dit moment vele regelingen van kracht om plaatselijke initiatieven financieel te ondersteunen. Vele daarvan zijn op projectbasis. GroenLinks vindt deze regelingen veel te summier.

Bovendien is op dit moment slechts 4% van de begroting beschikbaar voor cultuur, op een begroting van 280 miljoen. (bron kerntakenbegroting Overijssel)

GroenLinks is voor behoud van subsidieregelingen voor (jeugd) theater, jeugdsymfonieorkesten en HET Symfonieorkest - het orkest van het Oosten. Vakopleidingen voor podiumkunsten bij de ROC’s verdienen onze ondersteuning, evenals die van kunstacademies en conservatoria. Ook vinden wij dat de poppodia ruimhartig ondersteund moeten worden. Daarin vinden zeer veel jongeren een manier om zich te uiten in de muziek.