Natuur

GroenLinks wil de natuur de noodzakelijke ruimte geven en de huidige natuurplannen openbreken en verbeteren.

De afgelopen 4 jaar heeft de (intensieve) landbouw voorrang gekregen. Dat moet anders. We zijn dat verplicht tegenover de natuur, maar ook tegenover toekomstige generaties. GroenLinks staat pal voor de natuur. Dat hebben we de afgelopen 4 jaar bewezen, en dat gaan we de komende 4 jaar ook doen. Concreet betekent dit dat bij zogenaamde gebiedsontwikkeling en gebiedsprocessen de natuurfunctie voorrang krijgt. Daarbij zijn kleine groene landschapselementen, zoals singels, akkerranden, poelen en bosjes, van groot belang voor de balans van economie en ecologie in het landelijk gebied. Actief onderhoud van deze kleine landschapselementen is noodzakelijk.