Natuur beschermen

Overijssel is een mooie provincie met veel natuur en mooi landschap. Daar moeten we zuinig op zijn!

Elk jaar sterven wereldwijd nog honderden planten– en diersoorten uit. Niet alleen in de tropische regenwouden, niet allemaal even aaibaar als de panda, maar ook kleine beestjes en onopgemerkte plantjes in Nederland. Ook in Overijssel staan soorten op de rand van uitsterven. Neem bijvoorbeeld het korhoen op de Sallandse Heuvelrug bij Nijverdal, of het blauwgras in de Wieden of de Kievitsbloem bij Zwolle. Die willen we toch niet kwijt?

GroenLinks zet zich in voor stevige bescherming.

Zeldzame planten en dieren zijn nog te vinden in de Natura 2000 gebieden. Om ervoor te zorgen dat die bijzondere soorten niet verdwijnen, maar juist weer gaan opbloeien, moeten maatregelen worden getroffen. Soms moet een stil plekje gewoon een stil plekje blijven, zodat vogels er ongestoord kunnen broeden. Soms moet er bewust meer ruimte gecreëerd worden voor de natuur en moeten agrarische bedrijven verhuizen naar een andere plek. GroenLinks staat pal voor duidelijke keuzes, met redelijke regelingen voor degenen die moeten wijken.

Om ervoor te zorgen dat kleine natuurgebieden niet op zichzelf hoeven te staan, moeten we doorgaan met het aanleggen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), robuuste verbindingszones die natuurgebieden met elkaar verbinden. Dan kunnen dieren veilig van het ene naar het andere gebied trekken en de populaties versterken. De afspraak is dat in 2015 alle grond van de EHS verworven is, en in 2018 moet ook de inrichting klaar zijn. Overijssel ligt ver achter op schema. Afspraak is afspraak, volgens GroenLinks. De provincie moet voortvarend aan de slag met aankopen en inrichten.

Daar mag ook geld bij, het is een investering voor de toekomst! Als het op enkele plekken niet lukt, zal de provincie toch moeten onteigenen, net zoals dat voor andere belangrijke plannen (zoals infrastructuur) gebeurt.