Personeelsbeleid provincie

Er is al veel bezuinigd op het uitvoeringsapparaat van de provincie. Maar om goed beleid te kunnen voeren is het nodig genoeg kennis en vaardigheden in huis te hebben.

Zorgvuldig omgaan met het personeel, ook op het provinciehuis, is nodig om de provinciale taken goed uit te kunnen voeren. Gedeputeerden kunnen volgens GroenLinks ook prima in deeltijd werken.