Rol van provincie

Overijssel als ‘productiehuis’ is in zwaar weer. Veel professionele en semiprofessionele gezelschappen hebben het moeilijk, zoals  bijvoorbeeld het Valerius Ensemble. Ook kunstenaars in Overijssel kampen met teruglopende opdrachten en teruglopende betalingen voor opdrachten.

De overheid zou als opdrachtgever, subsidiënt en als creëerder van voorwaarden mogelijkheden kunnen scheppen. GroenLinks is voor structurele ondersteuning voor verdere professionalisering van culturele instituten. Ook de cultuureducatieve taak van deze instituten, bijvoorbeeld binnen het primair onderwijs, van deze instituten kan verder uitgebouwd worden. GroenLinks ziet hen graag de stap naar een hoger niveau maken. RTV-Oost speelt hierin ook een belangrijke rol. GroenLinks is voorstander van een positief advies aan het commissariaat voor de media met betrekking tot het voortbestaan van RTV-Oost.