Ruimte

In juni 2009 is de Omgevingsvisie van Overijssel met bijbehorende Verordening vastgesteld. Daarin is het beleid voor de ruimtelijke ordening vastgelegdvoor de komende tien jaar. Er staan mooie woorden in over duurzaamheid, maar te weinig garanties.

GroenLinks zet zich in voor aanscherping op de volgende punten:

  • Geen megastallen erbij, binnen of buiten landbouwontwikkelingsgebieden (LOGs). De intensieve veehouderij moet worden afgebouwd.
  • Geen provinciale vierbaanswegen erbij, 80 is de limiet voor leefbaarheid, veiligheid en milieu.
  • Geen extra bedrijventerreinen. Ook plannen die in de pijplijn zaten, maar nog niet zijn uitgevoerd (zoals de Usseler Es te Enschede en Hessenpoort 3 te Zwolle) moeten worden geschrapt.
  • Geen milieuvervuilende en gevaarlijke stoffen opslaan in de ondergrond (zoutholtes van Twente).
  • Een steviger rol voor de provincie bij afspraken over woningbouw: afstemming van de gemeentelijke visies op demografische ontwikkelingen. Investeren in kwaliteit en duurzaamheid. Kwantiteit is verleden tijd.