Samenwerking

Samenwerking van de provincie met andere overheden en semi-overheden is voor ons vanzelfsprekend: met Brussel, met Den Haag, met de omliggende provincies en nadrukkelijk ook met onze buren in Duitsland. Die samenwerking is voor GroenLinks van wezenlijk belang voor de groene economie die volop kansen biedt, zoals bij natuurontwikkeling en openbaar vervoer.

We zien dat gemeenten overgaan tot een steeds verdere intensivering van samenwerkingsverbanden en overlegorganen ontstaan, zonder dat daar een effectief democratisch toezicht aanwezig is. GroenLinks is er een voorstander dat bij deze samenwerkingsverbanden de gemeenteraden  beter in positie gebracht worden.