Schaliegas

Verwacht wordt dat er ook in Overijssel schaliegas te vinden is. GroenLinks heeft zich met succes verzet tegen de winning hiervan.

Het provinciebestuur van Overijssel loopt nu voorop in de strijd tegen schaliegas. Schaliegas is een fossiele energiebron, die grote risico’s voor mens, dier en natuur met zich meebrengt. Ook het drinkwater kan door schaliegaswinning ernstig worden vervuild. GroenLinks blijft zich verzetten tegen schaliegas.