Schoon water

Water kanĀ  en moet schoner.

De Europese Kaderrichtlijn Water schrijft dat ook voor: in samenwerking met de buurlanden wordt bijv. de waterverontreiniging van bodem en oppervlaktewater verminderd. De provincies spelen daarin een belangrijke rol. GroenLinks wil vaart maken met plannen voor schoon water.