Snelfietsroutes

GroenLinks wil een goed onderhouden fietspadennetwerk en wil dit, waar mogelijk, uitbreiden met meer snelfietsroutes.

De provincie kan snelfietsroutes ontwikkelen op alle belangrijke woon-werkverbindingen tussen de 5 en 20 kilometer. Snelfietsroutes hoeven niet nieuw aangelegd te worden. Het betreft meestal bestaande verbindingen die sneller worden gemaakt door verbreding, asfaltering of het verhelpen van ‘missing links’. Bestaande infrastructuur, zoals water en wegen, zijn voor fietsers vaak barrières. De provincies kunnen een belangrijke rol spelen bij het opheffen van zulke barrières, door het aanleggen van een tunneltje of een brug. Daardoor kan de filedruk worden verminderd en kunnen automobilisten worden verleid om hun auto te laten staan en deze fietsroutes te gebruiken.