Startende bedrijven

Nieuwe bedrijven dienen door de provincie in samenwerking met UWV’s, de kamer van koophandel en gemeenten beter te worden begeleid

Het is raadzaam daarbij te focussen op een vervolgtraject. De provincie kan geen bankje spelen, maar wel ontwikkelingen stimuleren die passen in het provinciale beleid om tot een duurzame economie te komen, zoals een energiefonds of een innovatiefonds.