Wegen

De mobiliteitsplannen van het huidige College van Gedeputeerde Staten van Overijssel worden door GroenLinks wel eens de ‘asfaltbijbel’ genoemd.

Vooral daar wil GroenLinks op insteken. Er kan niet aangetoond worden dat meer asfalt minder files oplevert. Wel is duidelijk dat meer asfalt meer CO2–uitstoot oplevert. GroenLinks wil alleen willen investeren in échte knelpunten. Géén uitbreiding van 100 km–wegen en daar waar nodig 80 km–wegen inrichten als 60 km–wegen.

In Deventer doet zich hierbij een specifiek probleem voor: Deventer ligt ingeklemd tussen IJssel en de A1. Daardoor leiden problemen op de A1 steeds vaker tot grote knelpunten in Deventer met alle gevolgen van dien voor de luchtkwaliteit en de economie van Salland. Dit beperkt de mogelijkheid om de IJsseloever autoluw of autovrij te maken. Om de knelpunten voor de IJsselpassage bij Deventer op te lossen is GroenLinks bereid een extra brug voor regionaal verkeer mogelijk te maken, maar alleen als die nieuwe passage dan naast de oude komt te liggen. Een verdere aantasting van het IJssellandschap vinden we zeer ongewenst.

GroenLinks was en is voor een duurzame invulling van de N340, N35 en de N18