Afdeling

Het provinciaal bestuur ondersteunt de Statenfractie en de lokale afdelingen van Overijssel.

Het bestuur maakt zich sterk voor meer onderlinge samenwerking tussen de afdelingen, bemiddelt bij eventuele conflicten en voert een zogenoemd witte vlekken beleid om nieuwe afdelingen op te zetten en te ondersteunen

Daarnaast onderhoudt het bestuur nauwe banden met de Statenfractie: ze zetten zich gezamenlijk in voor (permanente) campagne om de zichtbaarheid van GroenLinks in Overijssel te vergroten. Met regelmaat organiseert het provinciaal bestuur bijeenkomsten en workshops voor leden, afdelingsbesturen en lokale fracties: houd voor meer informatie deze website in de gaten.

Wil je meer informatie over het provinciaal bestuur of heb je suggesties? Wil je het verslag van de laatste provinciale ledenvergadering aanvragen? Stuur een e-mail naar het bestuur: overijssel@groenlinks.nl of neem contact op met een van onze bestuursleden:

Martin Hoek is de bestuursmedewerker. Hij is het aanspreekpunt voor de afdelingen en vrijwilligers en werkt in opdracht van het provinciaal bestuur van GroenLinks Overijssel.