Bestuur

Het provinciaal bestuur representeert de leden van GroenLinks in de provincie en heeft als taak:
a. GroenLinks in de provincie te representeren;
b. deel te nemen aan binnen het aan binnen de provincie uitgeschreven verkiezingen voor vertegenwoordigende organen;
c. het programma en de kandidatenlijst voor zulke verkiezingen vast te stellen.

Het bestuur van een provinciale afdeling heeft als bijzondere taken:
a. het stimuleren van deelname aan verkiezingen van afdelingen binnen de provincie;
b. het stimuleren van samenwerking tussen afdelingen;
c. het zo nodig op verzoek ondersteunen van afdelingen;
d. het bemiddelen bij geschillen binnen een afdeling of tussen lokale afdelingen van Overijssel.

Daarnaast onderhoudt het bestuur nauwe banden met de Statenfractie. Bestuur en fractie zetten zich gezamenlijk in voor (permanente) campagne om de zichtbaarheid van GroenLinks in Overijssel te vergroten. Met regelmaat organiseert het provinciaal bestuur bijeenkomsten en workshops voor leden, afdelingsbesturen en lokale fracties: Houd voor meer informatie deze website in de gaten.

Wil je meer informatie over het provinciaal bestuur of heb je suggesties? Wil je het verslag van de laatste provinciale ledenvergadering aanvragen? Stuur een e-mail naar het bestuur: overijssel@groenlinks.nl of neem contact op met een van onze bestuursleden: