Nieuws

Stenen eruit, groen erin

GroenLinks Statenlid Kees Slingerland heeft gisteren een mooi succes binnengehaald. Een voorstel die hij op de laatste Statenvergadering van dit jaar indiende, haalde een ruime meerderheid. Het voorstel handelt over de landelijke ‘Operatie Steenbreek’ die nu door ons initiatief gekoppeld gaat worden aan het nieuwe natuurbeleid van de provincie Overijssel. Het doel van ‘Operatie Steenbreek’ is om de verstening van steden en dorpen te verminderen ten gunste van groene beplanting.

Lees verder

Update monitoring Teerput Vasse

In de Statenvergadering van 8 november dienden we, in samenwerking met andere partijen, een voorstel in om de monitoring van de Teerput Vasse gewoon voort te zetten. Dat was nodig omdat het College in de commissievergadering zei dat ze de afgesproken monitoring niet wilden hervatten. Dat voorstel hoefde niet in stemming te worden gebracht, omdat Gedeputeerde Staten in de Statenvergadering toezegde de monitoring toch uit te voeren. En zo kwam het toch nog goed met de monitoring van de Teerput.

Nieuw bestuur GroenLinks Overijssel verkozen

Op 4 november heeft er weer een ledenvergadering plaatsgevonden. Als belangrijkste punt op de agenda stonden de verkiezingen van een nieuw bestuur. Jacqueline Flink heeft na 15 jaar afscheid genomen en werd met veel applaus bedankt voor haar jarenlange inzet.

Lucas Brinkhuis en Hetty Wolf zijn benoemd tot nieuwe bestuursleden. In het bestuur zal Lucas de portefeuille Campagne, Communicatie en Jongeren op zich nemen en Hetty afdelingsondersteuning. Zij hebben veel zin om aan de slag de gaan in dit bestuur!

Lees verder

Pagina's