Nieuws

Olie-afvalwater, na Twente is nu Hardenberg aan de beurt

stemverhouding voorstel bescherming ondergrond

In de juni vergadering van Provinciale Staten is het voorstel ‘gebruik diepe ondergrond’ besproken en door een meerderheid gesteund. Een groot deel van de oppositie heeft die steun niet gegeven, waaronder wij. Een belangrijk onderdeel van het voorstel houdt in dat de provincie drie gasvelden in en rondom Hardenberg aanwijst, om nader verkend te worden voor de injectie van de miljoenen liters olie-afvalwater (per dag) afkomstig uit Schoonebeek.

Zo spreken de Staten jarenlang hun afschuw uit over het dumpen van het afval in Twente, en zo zet het bestuur gasvelden in de etalage. Het werd daardoor een voorstel waar we echt geen ja tegen konden zeggen....

Lees verder

Verslag provinciale ledenvergadering van maart 2017 beschikbaar

Tijdens de provinciale ledenvergadering in maart is Robert Scholma gekozen als voorzitter van het provinciaal bestuur. Hij volgt Frans Latupeirissa op. Han ten Bloemendal is gekozen tot secretaris en volgt Arne Pronk op. Het jaarverslag 2016 en de begroting 2017 zijn goedgekeurd.

Heb je belangstelling voor het verslag van de ledenvergadering? Bij secretaris Han ten Bloemendal kun je het verslag aanvragen via overijssel@groenlinks.nl

Zorgen in Provinciale Staten over opnieuw een lekkage AkzoNobel

CDA, VVD en GroenLinks zijn bezorgd over de nieuwe lekkage in een boorput van AkzoNobel. De Provinciale Statenleden Bouwien Rutten, Yvonne Koolhaas en Robert Jansen stellen er woensdag mondelinge vragen over aan het provinciebestuur. De Statenleden maken zich zorgen over de verspreiding van de verontreiniging en daardoor over het grondwater.

Lees verder

Zorgen Kamperlijntje

Op 1 juni jongstleden heeft Kees Slingerland schriftelijke vragen gesteld over het Kamperlijntje, oftewel de treinverbinding Kampen-Zwolle.

Lees verder

Pagina's