Kees Slingerland

Statenlid

Na anderhalf jaar lid te zijn geweest van de provinciale steunfractie, werd ik op 7 december 2016 geïnstalleerd als GL-Burgerlid. Per 24 mei 2017 werd ik Statenlid doordat er een tussentijdse vacature was ontstaan.

Ik nam al regelmatig deel aan de commissie Verkeer en Vervoer, maar neem nu ook deel aan Economie, Cultuur, Sociaal, Vitaal Platteland en de Gebiedsontwikkeling Twente. Als gemeentelijke fracties, -leden of inwoners van Overijssel dus onderwerpen op de genoemde gebieden tegen komen, dan kunnen ze zo nodig contact met mij zoeken. Wat verkeer betreft zal ik me uiteraard kritisch uitlaten over de aanleg van nieuw asfalt, de economie mag wel groeien maar vooral via vernieuwende en duurzame investeringen, de Overijsselse cultuur moet interessant, uitdagend en divers blijven, de sociale kwaliteit is voor eenieder belangrijk, het platteland mag niet verstenen en over de gebiedsontwikkeling Twente maken wij ons nog steeds zorgen.

Uiteraard zal ik bij alle genoemde onderwerpen formeel en informeel de samenwerking met gelijkgezinde partijen zoeken, want samen kun je altijd meer………

Je kunt me volgen op Twitter via @KeesSlingerland, via Facebook en de mail