Communicatie gaswinning Eesveen moet beter

De Overijsselse Statenfracties van CDA en GroenLinks hebben vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de verlenging van de gaswinning bij Eesveen (Steenwijkerland).

In het gebied rond de gaswinning is veel onrust onder de bewoners die de communicatie van de eigenaar van het gasveld, Vermillion, over het proces ondermaats en onduidelijk vinden. Statenleden Jansen en Rutten hierover:  “Heldere communicatie en transparantie is een serieus aandachtspunt rondom de gaswinning uit het gasveld Eesveen door Vermilion. Weten wat er speelt en betrokkenheid vergroot draagvlak en vermindert vragen van inwoners”.

Gesprekken in het gebied
De fracties van CDA en GroenLinks hebben met verschillende inwoners in het gaswinningsgebied gesproken naar aanleiding van wijzigingen in het winningsplan van Vermillion. Uit de gesprekken kwam naar voren dat communicatie, transparantie en het monitoren van mogelijke gevolgen van gaswinning sterk aandacht behoeft. De fracties hebben hierover vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.