GroenLinks en CDA teleurgesteld in Rijksbesluit over gaswinning Hardenberg

Het CDA en GroenLinks in Provinciale Staten zijn teleurgesteld in het besluit en proces rondom de gaswinning in Hardenberg. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil de Nederlandse Aardoliemaatschappij toestaan tot 2033! gas te winnen onder Hardenberg. 

De gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel adviseerde een kortere periode. Dat advies is genegeerd door EZK omdat zij vasthoudt aan 2033 als einddatum. De Statenleden Robert Jansen (GroenLinks) en Bouwien Rutten (CDA) hebben het verzoek gedaan aan het provinciebestuur een zienswijze in te dienen op het besluit van EZK. 'Wij gaan er vanuit dat het provinciebestuur aan ons verzoek tegemoet wil komen en stappen onderneemt tegen het gasbesluit van EZK.'