luchthaven Twente

GroenLinks tegen vliegen in het groene hart van Twente

Vanmiddag werd er in Provinciale Staten gesproken over het 'Luchthavenbesluit Twente Airport'. De provincie Overijssel wil met dit besluit het mogelijk maken dat er weer gevlogen kan worden vanaf de voormalige luchthaven Twente. Het betoog van Janet Duursma kunt u hier lezen.

Het zal u niet verbazen dat GroenLinks een tegenstander is van het creëren van een nieuwe vliegfunctie. Er zit weinig anders op dan nogmaals te herhalen waarom wij hiertegen zijn. Voor alle duidelijkheid hebben we ze genummerd, 10 redenen om tegen het luchthavenbesluit te zijn:

Reden 1
De commissie Wientjes, de commissie van wijzen, had voor ogen dat er een integraal plan ontwikkeld zou moeten worden, met voldoende aandacht voor de ecologische waarde van het gebied. Maar wat zien we? Een versnipperde aanpak, waarin ook de adviezen van het kwaliteitsteam onvoldoende zijn meegenomen

Reden 2
De rode-lijst-soorten, diersoorten die zeer sterk bedreigd worden en om die reden bijzonder grote bescherming horen te krijgen. Er is slechts een verkennend onderzoek geweest, de rode-lijst-soorten zijn nog niet goed in kaart gebracht. De provincie ziet hier verder geen rol voor zichzelf en laat het over aan de gemeenten.

Reden 3
Er was onvoldoende ontwikkelruimte in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Daarom kon het luchthavenbesluit niet eerder tot besluitvorming worden voorgelegd. Ondanks vragen van SP en GroenLinks is niet duidelijk waar deze PAS-ruimte vandaan is gekomen.

Reden 4
GroenLinks maakt zich zorgen om bomenkap. In het voorstel staat dat er, ik quote: 'nu maximaal 29 bomen gekapt moeten worden'. Onduidelijk blijft echter hoeveel er in de komende jaren alsnog gekapt zullen worden.

Reden 5
Ten onrechte wordt steeds een beeld geschetst van drones die ingezet worden voor bv. de foto- en filmindustrie of voor landbouw. Het droneverkeer zal vooral verkeer zijn op militair gebied. Deze militaire drones hebben een spanwijdte van 20 meter! En ter illustratie, de drones die defensie vorig jaar heeft aangeschaft kunnen 1700 kilo aan bommen dragen. Het beeld van de speelgoeddrones van de speelgoedwinkels geven dus een heel vertekend beeld.

Reden 6
We maken wel bezwaar tegen aanvliegen Lelystad, omdat we weten dat dit voor de inwoners van Overijssel veel overlast met zich meebrengt, maar zijn wel voor vliegen op Twente. Dat is niet consequent.

Reden 7
Áls er 20.000 vliegbewegingen zijn en áls de terreinen en gebouwen volledig verhuurd worden, dán is er in 2025 een sluitende begroting. Nu is er echter slechts een handjevol vliegbewegingen en je kunt je afvragen in hoeverre het reëel is aan te nemen dat de exploitatie sluitend zal zijn.

Reden 8
GroenLinks maakt zich zorgen om de veiligheid. De combinatie van gewone vliegtuigen en drones kan, juist vanwege het niet aanwezig zijn van een luchtverkeerstoren, leiden tot zeer gevaarlijke situaties.

Reden 9
Het toestaan van 20.000 vliegbewegingen per jaar zal leiden tot veel geluidsoverlast, met onnder andere negatieve gevolgen voor de volksgezondheid

Reden 10
We creëren een zoveelste bedrijventerrein, nota bene midden middenin een zo groen gebied, dit is een enorme aantasting van het groene hart van Twente

In het kader van de Dag van de Streektaal zou ik willen eindigen met een waarschuwing: 'Wee ziens oog noch lös döt, möt vaak de knip lös doon'.