Bussen van Connexxion

GroenLinks vindt dat Kampen zijn buurtbus nodig heeft

Woensdag aanstaande doet Statenlid Kees Slingerland namens GroenLinks een poging om de door de Bewonersraad Deltawonen (uit Kampen) voorgestelde buurtbus tot stand te laten komen.

In eerste instantie zou deze buurtbus ter vervanging van de op te heffen lijn 11 gaan rijden. Inmiddels is besloten dat lijn 11, ondanks de bezuinigingen, via een andere route voorlopig kan blijven bestaan. Vervolgens stelde de bewonersraad voor om de buurtbus aanvullend op lijn 11 te gaan laten rijden. Kortgeleden kreeg de bewonersgroep echter te horen dat hun buurtbus niet door kan gaan. Tijdens de provinciale commissievergadering gaat GroenLinks, mede namens de SP, 50plus en het CDA, pogen dit buurtbusinitiatief toch door te laten gaan.

Mooie aanvulling op lijn 11
Om meer reizigers in de bus te krijgen had de Bewonersraad DeltaWonen juist het aanbod gedaan om de buurtbus dan aanvullend op lijn 11 te laten rijden. Doordat de buurtbus de wijken zou aandoen waar de 'nieuwe' lijn 11 niet door gaat komen zouden beide lijnen elkaar ondersteunen. De toezeggingen die de provincie eerder deed zijn eind oktober ineens in duigen gevallen. De Bewonersraad werd daar telefonisch van op de hoogte gesteld en reageerde zeer teleurgesteld. Kees Slingerland wil dan ook proberen om gedeputeerde Boerman en zijn ambtenaren te bewegen om het doorgaan van deze buurtbus voor Kampen te heroverwegen. Dat zou de mogelijkheid bieden om in februari 2019 te starten met de buurtbus. Er zou dan eind 2020, wanneer de nieuwe aanbesteding van kracht wordt, ervaring is opgedaan zodat er meer zicht is op het bestaansrecht.

Geld!?
Bij de bezuinigingen op het Openbaar Vervoer is er door de provincie Overijssel extra geld gereserveerd om vervangend vervoer te kunnen regelen op plaatsen waar een buslijn zou worden opgeheven. Kees Slingerland daarover: “die geldpot is nog lang niet leeg en zou ook voor de boogde buurtbus kunnen worden gebruikt. Bovendien heeft de Bewonersraad DeltaWonen zo goed voorbereidend werk gedaan, dat het zonde van dit voorstel zou zijn om het in de prullenmand te gooien. Tenslotte lijkt het mij een slechte zaak om juist in stedelijk gebied een deel van het Openbaar Vervoer af te schaffen zonder een alternatief te bieden.”

De commissievergadering ‘Verkeer en Vervoer’ wordt woensdag aanstaande vanaf half vier in het Provinciehuis te Zwolle gehouden.