GroenLinks wil meer bescherming voor otters

Statenlid Kees Slingerland heeft namens GroenLinks schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Overijssel naar aanleiding van de overreden otter verleden week bij het Ganzendiep in Kampen.

Volgens GroenLinks zijn er in Overijssel langs de provinciale wegen nog onvoldoende beschermende maatregelen voor de otters genomen. Daarom wil deze partij graag meer inzicht in waar wel en waar nog geen maatregelen zijn genomen. 

Faunapassages en- rasters
GroenLinks wil meer inzicht krijgen in de hoeveelheden doodgereden otters in de afgelopen jaren. In de Weerribben, maar ook op andere plaatsen in Overijssel, zijn de afgelopen jaren otters uitgezet om ze terug te brengen in de gebieden waar ze thuis horen. Regelmatig lees je op verschillende internetpagina's over verongelukte otters door meestal aanrijdingen met auto's en reddingsacties door dierenambulances en dierenliefhebbers. Kees Slingerland wil namens GroenLinks ook weten of er nog voldoende geld beschikbaar is om, waar ze nog niet zijn maar wel nodig, beschermende maatregelen te nemen. Te denken valt daarbij met name aan het plaatsen van faunarasters of faunapassages.

Geld!?
Bij de aanleg van wegen in gebieden zou vooraf meer moeten worden nagedacht of hier beschermende maatregelen voor otters, maar ook bijvoorbeeld dassen, nodig zijn. Kees Slingerland daarover: “daar waar wegen grenzen aan gebieden die onderdeel zijn van het Natuur Netwerk Nederland en geschikt zijn voor otters zou vooraf bedacht moeten worden of beschermende maatregelen nodig zijn. Dit kan geld besparen, maar in plaats van vooraf er rekening mee te houden hebben we nu te maken met situaties waar de wegen er allang liggen. Het besluit tot het uitzetten van otters in diverse plaatsen in Overijssel is veelal later genomen. We hebben dus waarschijnlijk te maken met een inhaalslag die nog grotendeels moet worden gemaakt. Het is om die reden dat we hopen dat de provincie op de plaatsen waar nog beschermingmaatregelen voor de otters nodig zijn ook gelden beschikbaar gaat stellen. We zouden aangenaam verrast zijn als zou blijken dat er al gelden voor zijn gereserveerd. Hoop doet leven en dat dan vooral voor de otters!”