GroenLinks wil onderzoek naar schade door hitte en droogte

GroenLinks in Provinciale Staten pleit voor een onderzoek naar de schade in Overijssel door de hitte en droogte. De waterschappen en het drinkwaterbedrijf maken zich grote zorgen, net als het provinciebestuur.

Ook meldde Vitens vorige week dat er een tekort is van 200 regendagen. GroenLinks-fractievoorzitter Robert Jansen is benieuwd welke maatregelen er zijn genomen door het Overijsselse provinciebestuur en welke lessen er zijn geleerd om een herhaling van de droogte nog beter op te vangen.

De natuur- en drinkwaterwingebieden in Overijssel krijgen bijvoorbeeld veel te verduren door de droogte. Net als de akkers en weilanden van de boeren. De Statenfractie van GroenLinks wil weten hoe groot de grondwatervoorraad is, en of daar aanvullende maatregelen in moeten worden genomen. De drinkwatervoorraad zal niet vandaag of morgen op zijn, maar we kunnen het ons niet veroorloven roofbouw te plegen op de watervoorraad. Jansen: ‘Onze kinderen hebben ook schoon en voldoende drink- en grondwater nodig.’

Ook de mensen in de stad hebben de hitte voor hun kiezen gekregen. We vragen ons af of de overheden in Overijssel wel voldoende ondernemen om de klimaatverandering goed op te vangen. De temperatuur loopt in steden bijvoorbeeld extra snel op als gevolg van de verstening en de afwezigheid van voldoende bomen en ander groen.