Ingebruikname station Stadshagen mag overstappen in Zwolle niet moeilijker maken, GroenLinks denkt mee

De GroenLinks-fracties in Kampen, Zwolle en Provinciale Staten van Overijssel zijn verbaasd en bezorgd over de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de Kamperlijn.

GroenLinks, een partij met veel fervente openbaar vervoer gebruikers in haar aanhang, denkt graag mee over mogelijkheden om station Stadshagen in gebruik te nemen zonder de overstap in Zwolle moeilijker te maken. In een brief aan ProRail doet de partij daarvoor een aantal suggesties.

GroenLinks heeft met verbazing en zorg kennis genomen van de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de Kamperlijn.

Het verbaast ons dat, nadat in 2017 29 miljoen euro is besteed aan het opknappen en elektrificeren van de spoorlijn, nu zulke grote tekortkomingen aan het licht komen.

Bezorgd zijn wij, fervente gebruikers van het openbaar vervoer, dat station Stadshagen niet open kan of dat overstappen in station Zwolle straks moeilijker wordt dan nu. Daarom denken we graag mee over mogelijke oplossingen.

De GroenLinks-fracties in Zwolle, Kampen en Overijssel staken de koppen bij elkaar en kwamen tot een aantal mogelijkheden om alsnog te komen tot goed én snel vervoer op het ‘Kamperlijntje’. GroenLinks stuurt die suggesties in een open brief aan Prorail.